Missies van Cap-Sciences humaines

Deze non-profit organisatie biedt informatie, vormingen en permanente educatie aan de Franstalige Belgische bevolking. Daarnaast verwezenlijkt en publiceert de groep sociaal-wetenschappelijke studies.

 

Met als doelpubliek de Waalse en Brusselse bevolking stelt Cap Sciences humaines zich meer precies als doel:

 

- De ontwikkeling van een kritische visie op sociale mechanismen en economische determinanten.
- Een bewustmaking van de mondiale, regionale,  politieke en culturele dimensies van problematieken in het dagelijkse leven.
- Empowerment en de ontwikkeling van een actieve deelname aan het sociale, culturele, economische en politieke leven in de Waalse en Brusselse regio’s.